[COVID-19] CÁC ĐỊA PHƯƠNG HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN PHẢI KỊP THỜI, CHÍNH XÁC

YÊU CẦU CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG KỊP THỜI HƯỚNG DẪN CỤ THỂ BẰNG VĂN BẢN

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg; Bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời, chính xác; đề cao trách nhiệm và sẵn sàng giải trình trước Quốc hội, Chính phủ và nhân dân.

Đồng thời, các địa phương phải rà soát kỹ đối tượng được hưởng chính sách, bảo đảm tổng kinh phí không vượt quá số đã được báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương.

Thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kịp thời chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể bằng văn bản trong trường hợp cần thiết đối với những nội dung thuộc lĩnh vực được giao quản lý, điều hành (nhất là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện ở địa phương, đơn vị; không để lợi dụng để trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Nguồn: TTCP.

Chia sẻ mọi người cùng đọc nhé !
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *